Basından, Gazeteler

Basından, Gazeteler
en önemlisi
her şeyden önce
esas olarak
hepsinden önce
hepsinden öte
hepsinden ötesi
her şeyin üzerinde
her şeyin ötesinde.
hepsinden önemlisi
asıl önemlisi
her şeyi hesaba katarak
bütün olarak
Basından, Gazeteler
her şey göz önüne alındığında
paralel olarak.
diğer bir nokta
diğer açıdan
öyle ya da böyle
doğrusunu söylemek gerekirse
işin doğrusu
aslına bakılırsa
gerçek şu ki.
hattı zatında
aslına bakıldığında
aslına bakarsak
işin aslı
sonuç itibariyle
örnek olarak
örnekleyecek olursak.
görülebileceği gibi
görülebileceği üzere
görüldüğü üzere
söylendiği gibi
söylenildiği gibi
söylediği gibi
söylediğim gibi.
olduğu kadar
önceden belirtildiği gibi
önceden söylendiği gibi
yukarıda gösterildiği gibi
eninde sonunda
önünde sonunda. şu anda
bu sırada
bununla beraber
bu noktada
bunun ışığında
bunların ışığında
aşikar olarak
aynı sebeple
bir de. doğru da olsa
doğru bile olsa
öyle bile olsa
öyle de olsa
ile ilgili
olsa bile
eğer ki
olsa dahi
ondan dolayı.
o sebepten dolayı
bu yüzden
onun için
esas itibarıyla
aynı sebepten dolayı
bu amaçla
zaman zaman
arada sırada.
dönem dönem
arada bir
diyelim ki
farz edelim ki
farz edersek
kısaca söyleyecek olursak
tek kelimeyle
birkaç kelimeyle.
sözün özü
en nihayetinde
uzun uzadıya
her iki durumda da

Sabina Urfan

Basından, Gazeteler
en önemlisi
her şeyden önce
esas olarak
hepsinden önce
hepsinden öte
hepsinden ötesi
her şeyin üzerinde
her şeyin ötesinde.
hepsinden önemlisi
asıl önemlisi
her şeyi hesaba katarak
bütün olarak
her şey göz önüne alındığında
paralel olarak.
Basından, Gazeteler
diğer bir nokta
diğer açıdan
öyle ya da böyle
doğrusunu söylemek gerekirse
işin doğrusu
aslına bakılırsa
gerçek şu ki.
hattı zatında
aslına bakıldığında
aslına bakarsak
işin aslı
sonuç itibariyle
örnek olarak
örnekleyecek olursak.
görülebileceği gibi
görülebileceği üzere
görüldüğü üzere
söylendiği gibi
söylenildiği gibi
söylediği gibi
söylediğim gibi.
olduğu kadar
önceden belirtildiği gibi
önceden söylendiği gibi
yukarıda gösterildiği gibi
eninde sonunda
önünde sonunda. şu anda
bu sırada
bununla beraber
bu noktada
bunun ışığında
bunların ışığında
aşikar olarak
aynı sebeple
bir de. doğru da olsa
doğru bile olsa
öyle bile olsa
öyle de olsa
ile ilgili
olsa bile
eğer ki
olsa dahi
ondan dolayı.
o sebepten dolayı
bu yüzden
onun için
esas itibarıyla
aynı sebepten dolayı
bu amaçla
zaman zaman
arada sırada.
dönem dönem
arada bir
diyelim ki
farz edelim ki
farz edersek
kısaca söyleyecek olursak
tek kelimeyle
birkaç kelimeyle.
sözün özü
en nihayetinde
uzun uzadıya
her iki durumda da